Systemisch werk: familie opstellingen

Systemisch werk omvat organisatie opstellingen en familie opstellingen.

Systemisch werken is een therapeutische methode die gericht is op organisatie en familiesystemen. Een systeem is een gemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt. Indien problemen zich voordoen in de relatie tot andere personen op het werk of in de privésfeer kan men door middel van (organisatie) opstellingen onder andere inzicht in onderlinge relaties verkrijgen en probleemsituaties oplossen.

   
Duur : 1 dagdeel (’s avonds)
Start : bij voldoende aanmeldingen (min. 3) van 19.30-22.00 uur
Kosten : € 50,00
Locatie : De Flexruimte Amsterdam, Hoofdweg 30, 1058 BC Amsterdam