Systemisch werk: organisatie opstellingen

Systemisch werken is een therapeutische methode die gericht is op organisatie en familiesystemen. Een systeem is een gemeenschap die zich over meerdere generaties uitstrekt. Indien problemen zich voordoen op het werk tussen andere personen kan men door middel van (organisatie) opstellingen onder andere inzicht in onderlinge relaties verkrijgen en probleemsituaties oplossen.

Duur : 1 dagdeel (‘s avonds)
Start : bij voldoende aanmeldingen (min. 3) van 19.30-22.00 uur
Kosten : € 25,00 (excl. btw)
Locatie : De Flexruimte Amsterdam, Hoofdweg 30, 1058 BC Amsterdam