Niekerk begeleiding maakt de cirkel weer rond

Per 1 januari 2022 heb ik mijn activiteiten tijdelijk, voor de komende 2 jaar, gestopt. Ik zal dan ook gedurende deze periode geen coachings-, trainings- of begeleidingsvragen in behandeling nemen. 

Niekerk begeleiding biedt: individuele begeleiding, coaching, groepsbegeleiding, groepstraining en intervisie voor medewerkers en particulieren.

Elk mens is uniek. Ieder mens heeft het vermogen om zijn eigen bestaan vorm te geven, in de relatie tot anderen en tot zijn omgeving. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en beschikt over de kwaliteit om zich te ontwikkelen en, als dat nodig is, te veranderen.

Soms lukt dat niet alleen en heeft iemand hulp nodig. Niekerk begeleiding biedt die hulp. Het uitgangspunt hierbij is dat ontwikkelingsvragen en/of de oorzaken voor problemen vaak op identiteitsniveau terug te voeren zijn. Door de oorzaken op dit niveau te onderzoeken kan iemand de kern van een probleem oplossen en beter vorm geven aan zijn persoonlijke en/of professionele handelen in de toekomst.

Niekerk begeleiding biedt:

Niekerk begeleiding werkt vanuit de locatie Amsterdam.
In overleg zijn andere locaties (voor groepsbegeleiding,
in-company training en intervisie) eveneens mogelijk.

Niekerk begeleiding is officieel geregistreerd bij