Werkwijze-Resultaat

Aan de hand van een intakegesprek onderzoeken wij samen de vraag die u heeft in relatie tot uw professionele-/ persoonlijke groei of inventariseren wij waar u specifieke knelpunten ervaart. Afhankelijk daarvan wordt een begeleidingsvorm gekozen die bij u past.

Niekerk begeleiding onderzoekt met u waar (gedrags-)patronen of overtuigingen zijn ontstaan en hoe u hierin verandering kunt aanbrengen.

Niekerk begeleiding maakt hierbij onder andere gebruik van methodieken vanuit de

  • NLP (Neurolinguistisch programmeren),
  • TA (Transactionele analyse),
  • Systemisch werk (Familie- en Organisatieopstellingen) en
  • Lichaamswerk.

Resultaat

Gedragspatronen (gewoonten) ontstaan vaak in de jeugd vanuit een beschermingsmechanisme. Hoewel u die bescherming niet meer nodig heeft, maakt u nog wel steeds gebruik van die patronen. Doordat u aanvaardt en accepteert hoe patronen zijn ontstaan krijgt u ruimte voor nieuwe keuzes.
Ik begeleid u in dit bewustwordingsproces en help u ervaren hoe het anders kan. Tegelijkertijd leert u nieuwe handelings-vaardigheden eigen te maken. Hierdoor kunt u het oude gedrag in de kern veranderen en nieuw gedrag toepassen.

Het resultaat is dat u op basis van uw persoonlijke en professionele kracht in staat bent om toekomstige situaties effectief te beïnvloeden.