Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Eergerelateerd geweld en Ouderenmishandeling

Gecertificeerde training: werken met een MeldcodeMeldcode
Vanaf 2013 is de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De volgende sectoren zijn wettelijke verplicht tot het hebben van een meldcode: Onderwijs, (jeugd) gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, justitie en jeugdzorg.

De meldcode is een integrale code voor al het geweld in afhankelijkheidsrelaties:

  • huiselijk-, seksueel- en eer gerelateerd geweld
  • kinder- en ouderenmishandeling
  • vrouwelijke genitale verminking

Inhoud training meldcode

De verplichte meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.
De meldcode is een stappenplan. Het ondersteunt bij het signaleren en nemen van vervolgstappen bij vermoeden van: huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) en ouderenmishandeling.

Uit onderzoek blijkt dat de professionals die met de code werken 3 maal zo vaak ingrijpen als hen waar zo’n code niet voor handen is.
De overheid heeft een basismeldcode opgesteld die makkelijk aangepast kan worden voor uw eigen organisatie.

Alleen het maken van een meldcode is niet voldoende. De meldcode moet in uw organisatie op de agenda gezet worden en alle professionals moeten getraind worden in het gebruiken van de meldcode.

Om professionals gedegen te trainen in het werken met de Meldcode, bieden wij de officiële training: Werken met de Meldcode, ontwikkeld door het ministerie van VWS en Movisie aan.

Deelnemers ontvangen na afloop van de Training Werken met een meldcode het officieel door het Ministerie van VWS uitgegeven Bewijs van Deelname.