Reacties

Enkele reacties van opdrachtgevers/cliënten:

Ziekenhuis:
‘Ik heb nog nooit zo’n effectieve training gehad. De toegevoegde waarde van de training is vooral het met elkaar aan de slag gaan. Inzicht in elkaars kwaliteiten en elkaar ondersteunen in de team- en individuele ontwikkeling heeft het team enorm doen groeien. Daarnaast ben ik erg enthousiast over de wijze waarop de training is opgezet: vanuit theoretische kaders direct het geleerde toepassen middels verschillende oefeningen’. (manager)

Zorgsector:
‘Ik ben mij bewust geworden van mijn blokkades en door middel van jullie methodieken kan ik nu meer effectief gedrag inzetten. Ik functioneer nu veel meer vanuit mijn kracht’. (HR manager)

Vliegtuig industrie:
‘De problemen die ik privé had, beïnvloedden mijn werkgedrag. In eerste instantie wist ik niet wat daaraan ten grondslag lag. In de begeleiding is, door onder andere mijn familieopstelling, helder geworden waarom ik bepaalde gedragspatronen in stand hield. Ik heb in de begeleiding ervaring opgedaan met meer effectievere gedragspatronen en ervaren wat het mij en anderen op het werk oplevert als ik dit inzet’. (leidinggevende profit-organisatie)