Intervisie

intervisie doe je samen

Op systematische wijze worden werkgerelateerde vraagstukken van de deelnemers besproken en/of opgelost. De deelnemers delen hun ervaringen in het werk en leren van andermans ervaringen volgens de intervisie methodieken. Hierdoor zal de deelnemer zijn gedrag effectiever in kunnen zetten in nieuwe situaties.

De intervisiegroepen bestaan uit minimaal zes en maximaal acht deelnemers.
Deelnemers hebben bij voorkeur hetzelfde werk- en denkniveau.

Duur                : de bijeenkomsten bestaan uit een aantal dagdelen van 3 á 4 uur.
Kosten             : op basis van scherp geprijsde offerte.
Aanmelding      : voor groepen of bij voldoende belangstelling voor individuen.
Tarief               : afhankelijk van het aantal deelnemers.

De keuze voor een methode wordt afgestemd op de aard en soort case die wordt ingebracht.

De volgende methodieken kunnen ondermeer worden gebruikt:
– OOA (de 10-stappen methode)
– De verkenningsmethodiek
– SIOO (feedback methode)
– Clinics
– Incident methode

Als blijkt dat bij degene die de case aandraagt ook persoonlijke blokkades ondervindt, bestaat de mogelijkheid om deze persoon in groepsverband (of in een individuele aparte bijeenkomst) op dit punt te begeleiden.

voorbeeld intervisie
“Deelnemer is leidinggevende en ervaart steeds weerstand in werkbesprekingen met medewerkers. In een intervisiebijeenkomst brengt hij dit thema naar voren. De groepsleden stellen vragen ter verduidelijking van het probleem. Het gaat om het verkrijgen van inzicht van alles wat een rol speelt in deze situatie. Nadat de leidinggevende de vragen heeft beantwoord, verkennen de groepsleden samen de mogelijke wegen die tot een oplossing van het probleem leiden. Tot slot dragen de groepsleden suggesties aan en geeft hij concreet aan wat zijn aanpak in de toekomst is.”