Identiteitsniveau

Mensen komen vaak met problemen die zich uiten in vaardigheden of gedrag. In de begeleiding, coaching en training onderzoeken wij welke patronen en overtuigingen hieronder liggen. Door te werken op deze lagen en op identiteitsniveau kan iemand zijn probleem oplossen en ander gedrag inzetten.

Mensen kunnen op de volgende niveaus problemen ervaren.

Omgevingsniveau : de ander veroorzaakt het probleem
Gedragsniveau : wat doe je zelf
Capaciteitenniveau : hoe doe je dat
Overtuigingsniveau : waarom doe je dat
Identiteitsniveau : wie ben je als je dat doet

voorbeeld begeleiding: identiteitsniveau
“Cliënte geeft aan dat zij haar werk niet kan doen omdat zij teveel wordt afgeleid door vragen van collega’s. Hiermee legt zij het probleem op omgevingsniveau. Om haar goed te begeleiden onderzochten wij samen met haar wat haar gedrag daarin was en welke capaciteiten en overtuigingen hieraan voorafgingen. In het begeleidingstraject werd duidelijk dat zij altijd voorrang gaf aan anderen, zoals zij dat kende van vroeger (= identiteitsniveau). Nu zij heeft geleerd haar grenzen te stellen, is zij in staat om haar eigen werk beter te organiseren.”