Groepsbegeleiding en groepstraining

Deelnemers hebben bij de groepsbegeleiding en groepstraining een actieve rol. Dit alles kan in een omgeving die voldoende ruimte en veiligheid biedt voor iedere deelnemer om zichzelf te zijn. Het voordeel van groepsbegeleiding is dat u kunt leren van elkaars ervaringen, vragen en reacties. U krijgt feedback van anderen en ontwikkelt daarmee zelfreflectie. Bij groepsbegeleiding bestaat de groep uit acht tot veertien deelnemers en twee begeleiders. De bijeenkomsten worden op maat ontwikkeld waarbij de deelnemers begeleid worden op hun individuele thema.

Duur: De bijeenkomsten beslaan 1, 3 of 6 dagen.

Kosten: € 335,00 per deelnemer, per dag (exclusief btw, eventuele reis- en locatiekosten).

voorbeeld groepsbegeleiding: leiderschap
“Cliënte heeft een leidinggevende functie. Zij vindt het lastig om haar positie in te nemen ten opzichte van haar medewerkers. In gedrag uit zich dat doordat zij zich de ene keer boven haar medewerkers plaatst (medewerkers opdrachten geeft) en de andere keer zich als collega tussen de teamgenoten beweegt (en zich meer als vriendin opstelt). Voor medewerkers is dit verwarrend en Anne voelt zich als leidinggevende niet serieus genomen. Niekerk begeleiding biedt haar groepsbegeleiding. Daarin werkt zij met cliënte aan de hand van systemisch werk (organisatie- en familieopstelling). Hierbij komt onder andere naar voren dat zij vroeger moest zorgen voor andere leden uit het gezin. Daardoor heeft zij niet geleerd om haar eigen positie in te nemen. Wij hebben o.a. met haar gewerkt aan het innemen van de eigen positie. Hierna kon zij makkelijker de plek van leidinggevende innemen en kan zij van daaruit effectiever haar medewerkers aansturen”.